Press "Enter" to skip to content

Šeimos diena

Sveikiname visus su šeimos diena!

Ši šventė švenčiama nuo 1994 metų JTO sprendimu. Šeima – tai saugumo ir laimės vieta, joje išmokstama gyventi solidariai, integruotis į visuomenę. Kyla įvairių diskusijų, kokia turėtų būti šeima, kiek turėtų būti vaikų, kokias socialines garantijas jinai turėtų turėti.
Startistikos departamentas informuoja, kad:
Gyventojų surašymo 2001 m. duomenimis, šalyje gyveno 510 tūkst. šeimų su vaikais iki 18 metų (53 proc. visų šeimų). Iš jų beveik kas antra šeima augino po vieną vaiką, kas antra-trečia šeima – po 2, kas dešimta – po 3 vaikus. Beveik kas penkioliktoje šeimoje vaikai iki 18 metų auga su vienu iš tėvų.
Surašymų duomenys rodo, kad nuolat mažėja šeimų, auginančių du ir daugiau vaikų. Daugėja šeimų, auginančių po vieną vaiką. Su vienu vaiku 2001 metais buvo 269 tūkst. iš 510 tūkst. šeimų. Su dviem vaikais – 191,3 tūkst., su trimis ir daugiau vaikų – 49,6 tūkst. šeimų.
Vidutinis šeimos dydis Lietuvoje – 3,18 asmens, tačiau beveik kas trečią šeimą sudaro tik du asmenys.
Šeimų dydis Lietuvos mieste ir kaime mažai skiriasi, nors kaime šeimos kiek didesnės (vidutinis šeimos dydis – 3,32 asmens) negu mieste (3,11 asmens). 2001 m. surašyta 962,6 tūkst. šeimų, jas sudarė 3,059 mln. asmenų. Daugiau nei pusėje savivaldybių vidutinė šeima buvo didesnė už vidutinę Lietuvos šeimą.
Dvylika metų mažėjęs gimstamumas Lietuvoje, nuo 2003 m. stabilizavosi ir pastaruosius metus didėjo. 2007 m. gimė 32,3 tūkst. naujagimių, arba 1 081 naujagimiu daugiau negu 2006 m., ir 1 000 gyventojų teko vidutiniškai 9,6 gimusiojo (2000 m. – 9,8, 2003 m. – 8,9 ir 2006 m. – 9,2).
Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau išsilavinusių šeimų išdrįsta auginti tris ir daugiau vaikų. Tikiuosi, kad valstybės vyrų samprotavimai nepakeis gerėjančios situacijos. Būkime vieningi!