Press "Enter" to skip to content

Herlufas Bidstrupas

1975 metais

Knygų lentynose pasirodė knyga „Bidstrup“. Leidinį sudarė J.Bulota. Tai žymaus danų karikatūristo Herlufo Bidstrupo karikatūrų rinkinys.

Herlufas Bidstrupas viešėjo Palangoje. Savo kelionių įspūdžiuose apie Lietuvą jis pastebėjo, kad „didžioji dalis viso pasaulio gintaro yra Lietuvos pakrantėje“, ir paliko pluoštą karikatūrų apie Lietuvą, apie septyniasdešimtmečius šokėjus, kurie „šoka lygiai taip pat lengvai, kaip ir dvylikamečiai pionieriai“.

Skaitytojas, nusipirkęs šį leidinį, gali plačiau susipažinti su H.Bidstrupo biografija bei jo kūryba.

„ Piešiu nuo pat vaikystės. Jei tik kur nutverdavau pieštuką ar gabaliuką kreidos, tuoj puldavau piešti. Mano tėvas – dažytojas ir dailininkas dekoratorius – laisvalaikiu atsidėdavo tapybai. Jis buvo mano pirmasis kritikas ir mokytojas, kaip tik jis plėtė mano akiratį, pasakodamas apie šalis, kuriose jam teko pabuvoti jaunystėje.

Mokyklą lankiau dešimt metų, puikiai išlaikiau baigiamuosius egzaminus ir supratau, kad būsiu dailininkas.
Karališkojoje akademijoje, į kurią man pasisekė įstoti, ketverius metus kamavausi prie tapybos problemų, o vakarais anglimi piešdavau pozuotojus.
Studijų laikas akademijoje baigėsi ir atsidūriau gatvėje.
Po pirmųjų bandymų „Kulturkampene“ panorau dirbti dailininku laikraštyje, nes šitaip galėjau bendrauti su plačia publika. Už piešinius žurnale negaudavau nieko. Neliko nieko kito, kaip pamėginti patekti į kurį nors stambų dienraštį.
Mano svarbiausias darbas pokario metais – politinės karikatūros laikraštyje „Land og folk“.

Nors „šaltojo karo“ metais politinė satyra ir buvo mano pagrindinis darbas, ir nors dažnai jausdavausi esąs jumoristas, atliekantis „karinę prievolę“, vis dėlto kiekvieną savaitę laikraščiui „Land og folk“ duodavau jumoristinę piešinių seriją bendražmogiška tema. Tačiau ir tie piešiniai kartais turėdavo politinį atspalvį.

Daugelis stebisi, kad dailininkas kuria ir politines satyras, ir šmaikščius jumoristinius piešinėlius. Jiems tai atrodo nesuderinami dalykai, tarsi manyje gyventų du žmonės. Bet aš vis dėlto esu vienas žmogus. Galimas daiktas, kad tas vienas susideda iš dviejų pusių. Manau, jos ir sudaro visumą. Negaliu tenkintis tik viena kuria, man neužtenka apsiriboti vien politinėmis problemomis: mėgstu pasišaipyti iš juokingų kasdienybės reiškinių. Neabejoju, kad tai būdinga ir kitiems.

Kontrastai – nesuderinami prieštaravimai ir skirtingi temperamentai – visada gera dingstis jumorui. Tie gyvenimo kontrastai gali išskelti kibirkštis, galinčias sukelti karą. Jumoristas irgi išskelia kibirkštis iš kontrastų, sukeldamas šypseną, kartais gal ir juoką, bet jokiu būdu ne ašaras ir patrankų griaudėjimą.

Apskritai niekada negalėdavau suprasti, kodėl sukelti juoką laikoma žemesniu užsiėmimu, negu išspausti ašaras. Mano nuomone, ir juokdamiesi, ir verkdami žmonės išreiškia savo jausmus, ir juoką sukelti, kaip ir ašaras ištraukti, gali tos pačios rimtos problemos. “

Herlufas Bidstrupas (Rugsėjo 10, 1912 – Gruodžio 26, 1988) danų ir Tarybų Sąjungos karikatūrininkas, politikas.