Rimantė Gasparaitienė

Rimantė visada ir visur stengiasi gyventi ir elgtis harmoningai ir ekologiškai. Daugau nei metus su vyru ir trim vaikais keliauja po Italijos platybes ir labai kryptingai džiaugiasi kiekviena diena.