Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “idėja”

Apie moteris

  Lietuvoje dabar kiekvienam tūkstančiui vyrų tenka 1169 moterys, čia pagal Lietuvos 2011 išankstinio surašymo duomenis. Vadinasi, vis daugiau namų ūkių turi pasikliauti jomis, o…