Gera klausytis jūros ošimo… Išdykusios bangelės glosto nuogas kojas, o vėjas, linksmai kvatodamas, įsivelia į plaukus. Mėlynoji sėdėjo ant drėgno

Daugiau