Daugiabučių pastatų administravimas žaliems

pastatai

Gyvenantiems daugiabutyje tenka spręsti gausybė su bendru namo gyventojų turtu susijusių klausimų. Vienas jų – kaip administruoti namą, kokius specialistus samdyti, kokias paslaugas ir iš ko pirkti.  Norint suprasti – kas tai pastatų administravimas, nepakanka peržvelgti šias paslaugas teikiančių įmonių sąrašo ar jų teikiamų paslaugų, tačiau derėtų pastudijuoti ir įstatyminę bazę. Aktualūs įstatymai yra šie:

 • Šilumos ūkio įstatymas;
 • ATPK pakeitimo įstatymas, įsigaliojęs 2012-07-01;
 • Bendrijų įstatymas, įsigaliojęs 2012-07-01;
 • Civilinio kodekso straipsnių pakeitimo įstatymas, įsigaliojęs 2013-01-01.

Civilinio kodekso 4.82 straipsnio pakeitimai nustato:

 • Butų ir kitų patalpų savininkams prievolę kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus
 • Draudimą nukreipti išieškojimus į kaupiamąsias lėšas pagal atskiro savininko prievoles
 • Buto ar kitos patalpos perleidimo atveju su kaupiamosiomis lėšomis susijusių teisių ir prievolių perleidimą naujam savininkui
 • Įgaliojimą Vyriausybei parengti lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir apsaugos tvarką

Civilinio kodekso 4.83 straipsnio pakeitimai nustato

 • Butų ir kitų patalpų savininkams teisę ne tik steigti bendriją ar sudaryti JVS, bet ir pasirinkti administratorių
 • Savivaldybėms pareigą vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę

Civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimai nustato

 • Savivaldybėms pareigą organizuoti savininkų sprendimo priėmimą jiems pasirenkant administratorių
 • Apribojimą ūkio subjektams teikti administravimo paslaugas, dėl galimo interesų konflikto
 • Įgaliojimą Vyriausybei parengti administratorių atrankos ir skyrimo tvarką

Civilinio kodekso 4.85 straipsnio pakeitimai nustato

 • Pakartotinio patalpų savininkų sprendimo priėmimą, kai sprendimą gali priimti ¼ visų patalpų savininkų
 • Galimybę priimti sprendimus dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie naudojami tenkinti ne viso namo, o tik atskiroje namo dalyje esančių patalpų savininkų poreikius

Bendrijų įstatymo pakeitimo ypatumai

Pakeistas įstatymas priartino daugiabučio namo bendrijos sampratą prie Civilinio kodekso nuostatų apie bendrosios dalinės nuosavybės valdymą ir naudojimą, būtent, kad bendrija yra vienas iš butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės valdymo būdų, kai nuosavybės valdymas pavedamas patalpų savininkų įsteigtam juridiniam asmeniui. Bendrijos veiklai mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios paprastąjį turto administravimą. Įstatyme sustiprintos ir aiškiai apibrėžtos bendrijos pirmininko, kaip juridinio asmens vadovo, teisės, pareigosi ir atsakomybė. Įstatymo naujovė ta, kad jei bendrijoje yra daugiau kaip 100 patalpų savininkų, turi būti sudaroma ginčų komisija arba išrenkamas ginčus nagrinėjantis asmuo. Įstatymas taip pat nustato bendrijų asociacijų funkcijas, joms pavedama teikti metodinę ir informacinę pagalbą bendrijoms, nagrinėti bendrijose kylančius ginčus, teikti viešąsias paslaugas, susijusias su darbuotojų mokymu, kvalifikacijos kėlimu ir pan.

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo ypatumai

Šio įstatymo pakeitimai nustato didesnę atsakomybę patalpų savininkams ir bendrojo naudojimo objektų valdytojams už pastato
šilumos ūkio valdymą ir priežiūrą.

Pastatų administravimu užsiimančios bendrovės dažniausiai siūlo tokias paslaugas:

 • bendrojo naudojimo patalpų techninė priežiūra, remontas, valymas
 • inžinerinių sistemų, vandentiekio techninė priežiūra, gedimų šalinimas
 • pastato sistemų efektyvumo analizė
 • avarinių tarnybų paslaugos
 • apskaitos duomenų ir techninės dokumentacijos tvarkymas
 • bendro naudojimo patalpų ir teritorijų valymo paslaugos
 • buitinių atliekų išvežimas

Tikiuosi, kad ši informacija, jei ne padės iki galo suprasti, kas tai – pastatų administravimas, bent jau nukreips jus teisingu informacijos paieškos keliu.

Straipsnis parengtas pagal Aplinkos ministerijos informaciją. Aktualias įstatymų redakcijas visuomet galite susirasti LR Seimo puslapyje.

Written by Dainius Tulaba

Dainius - kompiuterių entuziastas, pagal išsilavinimą geologas. Tačiau visų pirma sutuoktinis ir tėvas. Verslininkas, investuotojas, darbuotojas. Dar rašau ir portale fwd.lt

This article has 1 comment

 1. Ramūnas

  O tai pastatų administravimas vykdomas tik jei nėra namo bendrijos? Jei namas turi bendriją ir pirmininką, tai pastatų administravimo paslaugos nėra? :)