Vieni horoskopus skaito kaip pramogą, kiti jais tiki, o treti mano, kad tai tiesiog laiko švaistymas. Žinoma, horoskopų laikraščiuose ir žurnaluose nederėtų lyginti su astrologo individualiai kiekvienam asmeniui sudarytu horoskopu, tačiau šis trumpas straipsnelis bus ne visai apie tai. Psichologijos paskaitoje dėstytojas mums pasakojo, kaip dar jo studentavimo metais lektorius visiems studentams surengė nedidelį eksperimentą su horoskopais. Štai šį pasakojimą, kiek įmanoma tiksliau pabandysiu perteikti jums.

Pirmoji psichologijos paskaita. Į auditoriją ateina lektorius su šūsnimi lapelių, kuriuose užrašyti praeitos dienos horoskopai. Jis pradeda vaikščioti tarp stalų ir kiekvieno studento paklausdamas jo horoskopo ženklo bei vardo paduoda jam skirtą lapuką, tačiau liepia jo nerodyti kitiems. Kai visi studentai gavo po lapelį su horoskopu, lektorius liepia atidžiai perskaityti ir pagalvoti ar vakar jų ženklui sudarytas horoskopas bent dalinai atitiko vakar dienos įvykius. Tuomet paeiliui visų studentų paklausinėjo ar jiems sudarytas horoskopas teisingai nupasakojo jų vakarykštės dienos eigą. Dauguma studentų pripažino, kad bent dalinai horoskopai išsipildė.

Kai visi studentai buvo apklausti, lektorius ant lentos užrašė savo vakar dienos horoskopą. Visi studentai pradėjo žvilgčioti į jiems duotus lapelius ir pastebėjo, kad jie visiškai identiški tik pakeisti horoskopų ženklai.

Štai toks trumputis pasakojimas, kaip lektorius šmaikščiai pradėjo pirmąją paskaitą, bent dalinai susipažino su studentais ir šiek tiek juos apgavo. Ar jūs skaitote horoskopus? Tikite jais?