Kompiuteris, internetas, facebook, (kaip vadinu – veidadėžė), youtube, „pliusai“ ir „minusai“… Vienu žodžiu – platūs toliai virtualioje erdvėje. Ir tėvų vargas su vaikais: baik dirbti kompiuteriu, jau ilgai sėdi, bei vaikų vargas su tėvais: juk tik tiek mažai sėdėjau!

Niekur nedingsi, kaip kažkada atėjo modernizmas, taip dabar turime „kompiuterizmą-virtualizmą“. Mano galva – puiku, nuostabu, kai gali nelaukus pašto karietos susisiekti su kitu asmeniu, nelaukus ilgiausioj eilėj apsipirkti, pervesti pinigus, elektroniniame dienyne pažiūrėti, kaip mokosi vaikai, perskaityti knygą (nors pirmenybę visad teikiu senam popieriniam variantui), susirasti begalę naudingos informacijos… Daug gerų dalykų informacinės technologijos teikia, kol. Visas internetinis gėris naudojamas saugiai. Pilna to žodžio prasme. Akių, stuburo problemos netgi nublanksta prieš psichologinius aspektus: ką vaikai žiūri, ką žaidžia, ką komentuoja, ką patys kelia į viešą erdvę, su kuo bendrauja. Be abejo, sukontroliuoti mažą vaiką – nesudėtinga. Daug sudėtingiau su paaugusia atžala, kuri jau mokyklon keliauja, kuri turi laisvą prieigą prie interneto. Sukontroliuoti – kaip vėją laukuose gaudyti. Tokiu momentu svarbiausia, kad pats tas vėjas, pats vaikas mąstytų savo galva, kas gerai, o kas blogai. Sulig akimirka jaunasis internautas tikrai neims galvoti kaip suaugęs, protingas suaugęs, jog reikia žiūrėti, ką, po kokiu įrašu komentuoji socialiniame tinkle, ką žiūrėti verta, o ko nedera, kokia vaizdine medžiaga gali pasidžiaugti viešai, o kokia – konfidenciali. Banaliai nuskambės, bet tikiu, jog būtent apie tai reikėtų mums, tėvams, imti kalbėti nuo mažens. Kad susiformuotų darbo internete įgūdžiai, suvokimas, jog viskas, kas parašyta ir paviešinta – turi savybę išlikti. Praktiškai galima naudoti taip dažnai girdimą, tikiuosi, tik kino filmuose, frazę: viskas, ką pasakysite, reikalui esant gali būti (ir bus!) panaudota prieš jus. Aišku, ne visi naudojasi saugaus intymaus gyvenimo taisyklėmis, ne visi ir tėvų protingais patarimais apie virtualią erdvę pasinaudos, bet nuleisti rankų – nevertėtų. Visai neblogi šie patarimai, kuriuos galima pritaikyti pagal kiekvienos šeimos namų taisykles, vaikų ir tėvų norus bei lūkesčius. Liaudies išmintis juk sako, kad ir lašas akmenį pratašo. Gal mūsų, tėvų, žodžiai, geranoriškas patarimas, pokalbis ir vaikuose suformuos saugaus darbo internete įgūdžius. Labai to norėčiau ir linkėčiau.

http://logon.lt/