Photobucket

Taigi nuskambėjo pačios gražiausios metų šventės – Kalėdos, Nauji. Šitą gražų ciklą baigia Trys Karaliai. Tai paskutinioji kalėdinio laikotarpio (Saulėgrįžos) šventė. Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų Trijų Karalių dieną  bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias Trijų Karalių vardų raides: +K+M+B. Tikima, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių. („ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS“ ŽURNALAS. 2003 m. Nr. 1 ). Beja, šiame šaltinyje rasite ir burtus:


* Kupiškio rajono Kėginių kaime užrašytas toks Trijų Karalių šventės žaidimas:
Trijų Karalių vidunaktį reikia žiūrėti į mėnulį. Vieną valandą pažiūrėjus, reikia nusiprausti, paskui valandą žiūrėti ir po to atsigulti. Užmigus pasirodys balta, neaiški šmėkla, tu nubusi. Jei šmėkla klaus – tu atsakysi, jei tu klausi – šmėkla atsakys; taip sužinosi savo ateitį.
* Reikia paimti pašventintos Trijų Karalių kreidos, susirasti tokią vietą, kur nė vienas žmogus nėra dar stovėjęs, ir apibrėžti apie save tokį ratą, kokį tik gali pasiekti. Tada reikia pašaukti kipšiuką ir paprašyti jo duoti konkrečią sumą pinigų. Duos, tačiau pinigus iš jo rankų imti negalima. Reikia paprašyti, kad jis juos įmestų į ratą. Kai pinigai bus rate, reikia paklausti „Ar aš tau neskolingas?“ Jei atsakys „ne“, galima pasiimti pinigus ir eiti namo.
Šią dieną vaikščiodavo persirengėliai, jie vaikščiodavo po namus linkėdami sėkmės, laimės ir gero derliaus. Aplankytų namų šeimininkai nešykštėdavo vaišių ir malonaus priėmimo. Pagonybės laikais vaikščiodavo persirengę žydais, gandrais, meškomis ir pan., vėliau (įsigalėjus katalikybei ir sujungus šias dvi šventes) prijungti ir Karalių personažai. Pasak day.lt – „Iš tiesų jie nebuvo karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų. Iš tiesų Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę.“
Šią dieną nupuošiamos eglutės. Supakuosime gražius žaislus į dėžę iki kitų metų. Dar sykį noriu pasidžiaugti Jūsų sveikinimais:

Photobucket

ir padėkoti už Jūsų gerą širdį – Jūsų atnešti drabužėliai sušildys vaikus Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje ir Vaiko krizių centre. Ačiū, kad net ir šiais sunkiais laikais pasidalinote drabužėliais, patalyne su tais, kuriems šventės be Jūsų nebūtų smagios. Po vieną mes maži, o kai susijungiame keliese – galime atlikti didelius darbus.

Pasidžiaugiau, štai ir vėl pradėsime naują metų ciklą. Linkime, kad jis būtų sėkmingas ir geresnis nei praėjęs. Gerų Jums metų!