Press "Enter" to skip to content

Dėkojam už dovanas

Neišlaikiau nepasigyrusi ir Jums neparodžiusi. Nors sako, kad dovanomis reikia džiaugtis Kalėdų rytą, aš irgi kaip vaikai neišlaikiau ir atplėšiau. Parodysiu ir Jums pasidžiaugti:

Photobucket

Dar vienas šiltukas:

Photobucket
Ačiū už sveikinimus – elektroninius ir ranka rašytus:

Photobucket
Ačiū, nu skysta aš, ką jau besakysi – bet juk mes moterys ir mums kartais galima?